Home >
Disclaimer

Disclaimer

 1. Deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren)
  • verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 

Privacy en cookie policy

Privacy- & Cookiebeleid
Jouw ICT B.V. neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Beleid van Jouw ICT B.V. uiteen gezet.

Uitgangspunt en doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Bezoekgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop een pagina is opgevraagd en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op de website, maar ook voor persoonlijke advertenties en/of inhoud o p de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk anoniem te verwerken.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google geanonimiseerd opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze gebruikersinformatie om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Jouw ICT B.V. heeft hier geen invloed op.

Advertising programma’s
Wij maken gebruik van advertising programma’s van Google (zoals Google AdWords en DoubleClick), en Facebook. Namens deze advertising programma’s plaatst Jouw ICT B.V. advertising cookies waardoor bezoekersinformatie zoals bekeken pagina’s op anonieme basis voor de betreffende partijen inzichtelijk worden.
Google en Facebook gebruiken deze cookies om na te gaan of u eerder een advertentie van deze platformen heeft gezien of aangeklikt. Tevens wordt de gemeten bezoekersinformatie gebruikt voor het opnieuw benaderen van bezoekers van Jouw ICT B.V. door middel van (gepersonaliseerde) advertenties.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Jouw ICT B.V. heeft hier geen invloed op.

Lees voor meer informatie:
Het advertentiebeleid van Google - http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Het advertentiebeleid van Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/advertising

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of helemaal te laten verwijderen door dit te melden bij het navolgende adres:

Jouw ICT B.V.
Hereweg 120-6
9725 AK Groningen

Aanpassingen Privacy Beleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 
 

Meer weten?

Je kunt ons bellen 050 - 2101001
... of we bellen jou
… of je mailt ons